Jászapáti Óvoda
Óvodák Bemutatkozás Aktualitások Dokumentumok Alapítvány
Hírek, aktualitások:


 Felvételt nyert gyermekek névsora a 2013/2014-es nevelési évre

 

 

 

Margaréta óvoda (József A.u.7.)

 

           

 

NÉV

Születési idő

Lakcím

Madarasi Viktória      

Bódi Léna                  

Szabari Vivien           

Nagypál Zsófia                  

Urbán Dorottya                 

Urbán Liána

Nagy Viktória            

Medgyesi Imre                  

Burai Kevin               

Nagy Máté                  

Molnár Zsombor        

Farkas Rikárdó István

Radics Tibor

Botos Vilmos

Czifra Roxana Anita  

Oláh Gergő                 

Száva Adorján József

Lányi Viktor              

Szénási Martin

Borza Bettina Kira     

Rácz Dominik

Szűcs József   

Borza András 

Csík Richárd              

Szénási Krisztián        

Farkas Kevin              

Panker Aranka Mária 

Oláh Tibor Emánuel   

Szemán Miléna Laura

Vincze Róbert            

Nyíri Laura Katalin    

Dárdai Adrienn Diána

Szénási Zsolt              

 

2009.09.29.

2009.11.06.

2010.08.14.

2010.02.12.

2010.05.22.

2009.08.26.

2010.04.14.

2009.07.30.

2010.04.24.

2010.04.11.

2010.12.26.

2010.01.17.

2010.07.25.

2010.01.07.

2010.01.15.

2009.10.08.

2009.07.21.

2010.08.27.

2008.07.03.

2009.11.19.

2010.01.18.

2010.03.07.

2009.09.17.

2010.02.13.

2010.01.28.

2010.05.23.

2009.11.27.

2009.09.18.

2010.08.26.

2010.09.30.

2009.10.31.

2009.04.24.

2009.04.24.

Dósa u.20.

Makó u.29.

Lados u.52.

Nyíl u.3.

Bem apó u.38.

Damjanich u.56.

Bem apó u.21.

Simonyi Ó. u.7.

Jászkun u. 8.

Rákóczi u.24.

Makó u.45.

Erdei u.5.

Szikszai G.u.26/a

Utassy u.3.

Tó u.16/a

Balassi B.u.33.

Zenész u.11.

Árvai u.3.

Borbás u.34

Dankó u.8.     

Palotás J.u.8.

Győri u.7.

Dr.Szlovencsák I.u.86.

Kossuth L.u.39.

Dr. Szlovencsák I.u,.88/a

Dr. Szlovencsák I.u.70.

Szikszai G.u.11.

Ilona u.21.

Huszár u.10.

Jászszentandrás Kissor u. 5.

Dankó u.2.

Kossuth L. u. 69.

Dankó u.9.

 

 

 

Csiga-biga óvoda (Fő tér.2.)

 

NÉV

Születési idő

Lakcím

Gömöri Alexandra     

Rácz Réka                  

Tajti Viktória Bianka  

Gulyás Barbara K.         

Bugyi Péter Bence

Farkas Katalin            

Farkas Rikárdó                

Mezei Márkó Viktor   

Tolmács Réka            

Kis Gábor Bence

Kis Mária Dominika   

Farkas János              

Farkas Zsüliett Tünde 

Seres Dávid                

Oláh Virág                 

Dajka Jessica Stefánia

Oláh Ferenc               

Farkas Ferenc István  

Tóth Norbert Bence   

Váradi Ildikó M.           

Burai Leon Richard    

Túró Kevin                

Bódi Eperke Vera      

Váradi Márk Kevin

2010.12.17.

2010.11.11.

2010.09.21.

2010.12.28.

2010.06.21.

2010.01.16.

2010.01.13.

2010.12.19.

2008.08.18.

2008.11.30.

2010.08.20.

2009.12.08.

2009.08.14.

2010.12.27.

2009.09.02.

2010.01.02.

2010.10.04.

2010.08.11.

2008.11.01.

2010.03.23.

2010.09.26.

2010.08.16.

2010.06.22.

2008.11.14.           

Korona u.12/b

Szabadság u.7.

Lados u.61.

Lados u.44.

Temesvári u.26.

Vörösmarty u.16.

Dr. Szlovencsák I.u.98.

Szűcs u.5.

Petőfi S.u.105/a

Árpád V.u.29.

Árpád V.u.29.

Széchenyi u.18.

Erdei u.4.

Kossuht L.u.31.

Nyitrai u.24

Arany J.u.12.

Huszár u.28.

Bocskai u.9.

Budai u.31.

Balajti Iné. u.18.

Dankó u.78.

Balajti Iné u.30.

Jászkun u.12.

Balajti Iné.u.18.

 

 

1.                                            

 

Szivárvány óvoda (Vasút u. 1.)

 

NÉV

Születési idő

Lakcím

Ádám Réka                

Balázs Melinda                 

Birkás Vivien             

Birkás Aletta              

Bíró Antónia              

Donkó Máté               

Farkas Kevin Antónió

Farkas Kinga Klaudia 

Farkas Krisztina O           

Horváth Csenge

Frikk Amira               

Jancsó Gegely            

Jász Viktor     

Kalmár Veronika       

Kállai Melinda

Kéri Tibor                  

Kovács Benedek        

Kökény Henrietta Éva

Nagy Fanni                

Oláh Roxána Tifani   

Rusvai Éva                 

Szilák Gábor              

Szőllősi Máté             

Tajti Korina                

Ürmös Henrietta         

Végert Bálint Nimród 

Zana Attila                 

Farkas Mirinda Noémi

2010.02.22.

2010.05.23.

2009.06.06.

2009.06.06.

2010.10.10.

2010.05.01.

2010.03.25.

2009.08.27.

2010.09.13.

2010.09.25.

2010.05.09.

2010.09.16.

2010.01.25.

2009.11.25.

2010.02.27.

2009.12.10.

2010.08.02.

2010.02.11.

2009.12.17.

2010.11.28.

2010.06.06.

2010.02.10.

2010.07.03.

2010.02.12.

2010.06.25.

2010.06.26.

2010.01.17.

2009.06.18.           

Magyar u.1.

Borbás u.16.

Vágó P.u.33.

Vágó P.u.33.

Fürj u.3.

Beöthy u.7.

Ady E.u.12.

Kisjárási u.42.

Arany J.u.2.

Nyírfa u.7.

Balla u.42.

Lehel u.39.

Esze T.u.8.

Kossuth L.u.22.

Temető u.8.

Bocskai u.4.

Mező u.4/a

Bem apó u.3/e

Szőlő u.36.

Szögvégi u.8.

Utasi u.6.

Tél u.10.

István Király u.50/a

Pajzs u.7.

Arany J.u.3.

Borbás u.7.

Liliom u.22.

Széchenyi u.

 

 

 

Jászapáti,2013.06.30.

 

 

                                                                                               Pallagi Imréné

                                                                                              intézményvezető

 

 

 

 Óvodai szabályozás

Kedves Szülők és Érdeklődők!

A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) és annak már megjelent módosításáról szóló (2012. évi CXXIV. tv.) valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, változásokat hozott mind az óvodákat, mint  pedig a szülőket, gyermekeket illetően. Ezeket próbáltuk meg röviden összefoglalni, hogy segítséget nyújtsunk az érdeklődő szülőknek az eligazodásban.
A gyermekekre, szülőkre vonatkozó szabályok a korábbiakhoz képest finomultak, jobban figyelembe veszik a gyermekek és a szülők igényeit.

Az óvodába járás

2014. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény.
NKt. 8. §

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A kötelező óvodába járás 2014. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2011-ben születtek és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges  felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.
NKt. 8. §

„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A tankötelezettség

NKt. 45 . §
45.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
(4)A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

A 20/2012 (VIII.31 EMMI) rendelet egyértelművé teszi a tankötelezettség megkezdésének feltételeit
21. §

(1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének   megállapítása céljából, ha
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy
d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.

A gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

51. §
(1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

51.§.

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan

(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője,  óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
52. §
(1) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia,
b) az óvoda vezetője
ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről.

Óvodaválasztás, beiratkozás – szabályozás

2012-től változtak az óvodákra és óvodásokra vonatkozó jogszabályok.

Fontos! Az alábbi összefoglaló tájékoztató jelleggel készült! A pontos feltételrendszerről a jelentkezés előtt tájékozódjon az óvodákban.

A legfontosabb változás, hogy az óvodai ellátás kötelezővé válik. Amíg a korábbi törvény csak lehetőségként tartalmazta, hogy a harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába járjanak, addig az új törvény előírja, hogy „a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31-éig a harmadik évet betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vegyen részt.” Mindezt felmenő rendszerben, folyamatosan vezetik be. Első ízben a 2014/2015-ös tanév kezdetére kell az Önkormányzatoknak biztosítani a létszámnak megfelelő óvodai helyeket.

Legkésőbb a gyermek ötödik életévének betöltéséig a szülő kérelmére a jegyző – egyházi és magánintézményben a fenntartó – adhat felmentést az óvodai nevelés- ben való részvétel alól. Az engedélyhez meg kell szerezni az óvodavezető valamint a védőnő egyetértését is.

Fontos változás, hogy míg korábban az iskola igazgatója döntött az iskolai tankötelezettség megkezdéséről, az új jogszabály szerint ez az óvodavezető dolga lesz. Az a gyermek, akinél a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában maradhat, s ezt követően válik majd tankötelessé. Ezt a szakvéleményt az óvoda vezetője és a szülő is kezdeményezheti.

20.§ (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel –

harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti,

a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,

az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez,

amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában

tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése

mellett az óvodavezető dönt.

 

 

 

 

 

 

 

 

                2013. Április 25-től

FIZETENDŐ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

1-2 GYERMEKES CSALÁDOK ESETÉN GYERMEKENKÉNT:

363.-Ft/gyermek/nap

3 és TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK ESETÉN GYERMEKENKÉNT:

182.-Ft/gyermek/nap

 

A térítési díj napi háromszori étkezést tartalmaz

 Értesítés

 

Kedves Szülők!

 

A 2014-2015-ös nevelési évre az alábbi időpontokban és helyen lehet az óvodáskorú gyermekeket beíratni.

Ideje: 2014. április 23 – 24 - 25-én (szerda-csütörtök-péntek)

                     április 23 - 24-én  8.00 – 15.00-ig

                     április        25-én  8.00 – 12.00-ig

Helye:          Csiga-biga óvoda Jászapáti Fő tér.2.

A gyermekek óvodánkénti beírása a kialakult körzetek szerint fog zajlani.

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:

a gyermek       -     születési anyakönyvi kivonatát

-          lakcím kártyáját

-          beteg kártyáját

a szülő             -     személyazonosító igazolványát

-          lakcímkártyáját

Szeretettel várjuk az új óvodásokat!

 

 

                                                                                   Pallagi Imréné

                                                                                  intézményvezető       

 

 

  

 

 

 

 


2013-2014-es tanévben is beindítja az Önálló Óvodai  Intézmény aTIPEGŐ KLUBOT”, ahová várunk minden

2,5 - 3 éves gyermeket szüleivel együtt.


 

Összejöveteleinket délelőtt 9-11 óráig tartjuk.

 

Őszi időpontok

 

2013.

október

19.

Margaréta Óvoda

2013.

november

09.

Csiga-biga Óvoda

2013.

november

30.

Szivárvány Óvoda

 

Téli időpontok

 

2013.

december

14.

Margaréta Óvoda

2014.

január

11.

Csiga-biga Óvoda

2014.

február

01.

Szivárvány Óvoda

 

Tavaszi időpontok

 

2014.

március

01.

Margaréta Óvoda

2014.

március

22.

Csiga-biga Óvoda

2014.

április

12.

Szivárvány Óvoda

 

 

Minden érdeklődő szülőt és leendő kis óvodást szeretettel várnak az óvoda dolgozói.

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Kedves Szülők!

 

Kérjük személyi jövedelemadójuk

1 %-val óvodai intézményünk

„ HÁROM  KÍVÁNSÁG „

alapítványát támogatni

Köszönettel:

 

a „Három Kívánság” alapítvány Kuratóriuma

 

Adószámunk: 18831449-1-16

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

websas.hu